Mi?rcoles, 05 de abril de 2006
05 de abril de 2006


Comunicat institucional de la Secci? de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACVLa Secci? de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acad?mia de Cultura Valenciana (RACV) manifesta que el nou Estatut d?Autonomia de la Comunitat Valenciana representa un retroc?s incomprensible a dia de hui per al Poble Valenci? i la seua cultura. En concret nos referim a l?inclusi? de l?Acad?mia Valenciana de la Llengua (AVL), en l?art?cul 41, com a ent encarregat de ?determinar i elaborar la normativa lling??stica de l?idioma valenci??.

L?AVL ha demostrat reiteradament la seua incapacitat per a resoldre el conflicte lling??stic valenci?, en tant que s?ha llimitat a assumir les tesis anexionistes sense retic?ncies i ha advocat per la defenestraci? de la postura que recolza la RACV de defensa de la particularitat i autonomia de la llengua valenciana.

Des de la Secci? de Llengua i Lliteratura Valencianes considerem un gran erro que l?Estatut es referixca a l?AVL en el seu articulat en els t?rmens que ho fa i creem que no ?s m?s que un intent de tancar en fals un conflicte que encara no est? resolt en la societat valenciana ni en la Filologia Internacional per m?s que alguns sectors s?obstinen. Insistim en que no existix cap acort de la roman?stica internacional que avale l?unitat de les lleng?es valenciana i catalana.

L?AVL en el text estatutari valenci? ?s un fet an?mal si observem que ?nicament l?Estatut d?Autonomia del Pa?s Vasc reconeix el car?cter ?consultiu? de la Real Acad?mia de la Llengua Vasca en el seu art?cul 6.4 pero cap Comunitat impon una acad?mia i una normativa com passar? en Val?ncia en el nou Estatut. Ni tan sols la Real Acad?mia Espanyola (RAE) t? esta consideraci? en la Costituci? Espanyola.

La RACV cre? una comissi? per a estudiar des d?un punt de vista jur?dic i lling??stic la proposta de reforma de l?Estatut i comunic?, el passat 13 d?octubre, a les institucions i a les diverses forces pol?tiques que si be la normativa lling??stica no ?s norma de Dret ?puix nom?s els qui tenen facultat per ad aix? poden promulgar normes jur?diques? en ser d?aplicaci? obligat?ria en totes les administracions de la Comunitat Valenciana el propi Estatut convertix la normativa lling??stica en norma de dret d?obligat compliment, lo qual no pot ser constitucional, i pot donar lloc, la seua aplicaci?, a recursos d?ampar davant del Tribunal Constitucional, interposts pels qui no compartint els criteris de la dita normativa es vegen for?ats a acatar-la, se?ls nega qualsevol dret per aix?, o se?ls discrimine establint l?obligatorietat de seguir eixes normes per a gojar de cap dret o subvenci?. A hores d?ara nos reiterem en este plantejament, vist que s?ha ignorat les nostres advert?ncies.

L?AVL ?s una font de crispaci? que ara s?erigix com a una instituci? de la Generalitat Valenciana en l?Estatut pel nefast acort pol?tic entre els dos principals partits majoritaris, ?s dir, Partido Popular i Partit Socialiste.

Des dels poders p?blics s?ha decidit seguir politisant la llengua en oficialisar la despersonalisaci? lling??stica front al treball de centen?ries institucions dedicades a l?investigaci?, estudi i ensenyan?a de la llengua valenciana, com Lo Rat Penat, la RACV i tantes atres, a les quals s?ha volgut marginar de manera premeditada i tendenciosa.
Publicado por La_Seu @ 18:44
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios